מאמרים נבחרים / ספר התניא  

"אין עוד מלבדו" ואידך פירושא הוא – זיל גמור

תמונה של "אין עוד מלבדו" ואידך פירושא הוא – זיל גמור

בהתמזגותם של החסד והגבורה, הגילוי והצמצום, בתהליך בריאתו של העולם, נעוצה ההבנה היסודית שאין עוד מלבדו * עיון בתפיסתו המעמיקה של בעל התניא בדברי הרמב"ם

מאמרים נבחרים / חג השבועות  

שלשלת הדורות

תמונה של שלשלת הדורות

חג השבועות יום הסתלקות הבעש"ט

 

אתה קיים ואתה בוחר

תמונה של אתה קיים ואתה בוחר

הבעש"ט ובעל התניא לימדו שמציאותו יתברך כוללת את הכל ו"אין עוד מלבדו". באיזביצא מדגישים שגם מעשיו הרעים של האדם אינם נעשים שלא מרצונו של הבורא. האמנם סותרים הדברים את עקרון הבחירה החופשית שהוא יסוד התורה? *מאמרו של הרב אריה הנדלר, מתוך דבריו בכנס החסידות תשע"ח

 

המלך בשדה

תמונה של המלך בשדה

'המלך בשדה' ו'המלך בהיכלו'