מדורים / ניתי ספר וניחזי  

ביאורי הזוהר

תמונה של ביאורי הזוהר

בנוסף למאמרי החסידות שאמר אדמו"ר הזקן בפני הציבור, היה אומר באופן פרטי לבניו דרושי חסידות מעמיקים, וברובם היו אלו עיונים בספר הזוהר • דרושים אלו נערכו, כל אחד לפי סגנונו, על ידי אדמו"ר האמצעי ואדמו"ר הצמח צדק, שהוסיפו בתוכם גם ביאורים והערות משלהם בעת העלאת הדברים על הכתב • סקירה

 

היום שבו הוסר המחסום

תמונה של היום שבו הוסר המחסום

לעומק תוכנו של מעמד הר סיני

מאמרים נבחרים / סקירות ספרים  

"בשעה שהקדימו - תרע"ב"

תמונה של "בשעה שהקדימו - תרע"ב"

מאה שנה ל'המשך' הגדול של מאמרי חב"ד