מאמרים נבחרים / סקירת ספרי הרבי  

סדרת אגרות קודש

תמונה של סדרת אגרות קודש

במכתבים האלו באה לידי ביטוי באופן מיוחד האמונה הגדולה של הרבי. מעולם לא זלזל באדם או במעשה בודד. מעולם לא איפשר לאי-מי לשקוע בדיכאון או ברחמים עצמיים. הרבי כותב לאנשים על אמת ועל אחריות ברצינות תהומית; אין אדם שלא זכה ממנו לאמון ביכולותיו ובסיכוייו להצליח.

 

מנהיגותו ופעילותו הציבורית של אדמו"ר הזקן

תמונה של מנהיגותו ופעילותו הציבורית  של אדמו"ר הזקן

מלבד גאוניותו העצומה בנגלה דתורה והאור החדש שגילה בנסתר דתורה, היה אדמו"ר הזקן מנהיג לרבבות אלפי ישראל • על התמנותו למנהיג החסידות ברוסיה ופעילותו בביסוסה ובשגשוגה, פעילותו למען יהודי רוסיה ולמען החסידים בארץ ישראל • תמונה של מנהיג שהשקיע ומסר עצמו למען הכלל הפרט, בעניינים רוחניים וגשמיים כאחד