מאמרים נבחרים / יפוצו מעיינותך  

אלול מאהבה

תמונה של אלול מאהבה

הידיעה הברורה שאני רצוי ואהוב בכל מצב מעוררת את הכוח להתגבר על היצר

מאמרים נבחרים / יפוצו מעיינותך  

...וציוונו להדליק!

תמונה של ...וציוונו להדליק!

אבי המשפחה שם כיפה על הראש והדליק בהתלהבות את הנרות

מאמרים נבחרים / יפוצו מעיינותך  

ביטול מוחלט

תמונה של ביטול מוחלט

מעלתו העיקרית של אברהם אבינו איננה נובעת מבחירתו בה', אלא דווקא מבחירת ה' בו.

מאמרים נבחרים / יפוצו מעיינותך  

דבר אל בני ישראל ויסעו

תמונה של דבר אל בני ישראל ויסעו

בדרך לקראת הארת העולם אין זמן למלחמות - אפילו לא עם מצרים

מאמרים נבחרים / יפוצו מעיינותך  

אין לך בן חורין

תמונה של אין לך בן חורין

אפילו מעמד קבלת התורה מוגדר כמעמד של 'עבודה' - "תעבדון את האלוקים על ההר הזה"

  • טען עוד...