מאמרים נבחרים / תפילה  

התפילה כאומנות

תמונה של התפילה כאומנות

כשם שאצל האבות "תפילתם אומנותם", הם לא התפללו רק בעת צרה, אלא התנהגו כך בקביעות, היה זה אצלם סדר קבוע ורגיל להתפלל לקב"ה – כך בני ישראל הלכו בעקבות אבותיהם, והתפללו לה' למרות שבעצם לא היו זקוקים לכך.

מדורים / לעבדו בכל לבבכם  

ביאורים לתפילה פסוקי דזמרה

תמונה של ביאורים לתפילה פסוקי דזמרה

קטעי ביאור מבוססים על דברי רבותינו נשיאנו

מאמרים נבחרים / תפילה  

לעובדו בכל לבבכם

תמונה של לעובדו בכל לבבכם

יחה מרתקת של הרבי זי"ע עם האדמו"ר מתולדות אהרון זצוק"ל בעניין עבודת ה' בתפילה בעת ביקור האדמו"ר מתולדות אהרן, הרב אברהם יצחק קאהן זצוק"ל יום א', כ"ו שבט, ה'תשכ"א

מאמרים נבחרים / תפילה  

ללמוד איך להתפלל

תמונה של ללמוד איך להתפלל

התלבטתי ביני לבין עצמי – מספר אדמו"ר הזקן – וחשבתי לאן ללכת. ידעתי, שבוילנה יכולים להתלמד ללמוד, ובמעזריטש, ללמוד איך להתפלל. ללמוד – ידעתי קצת, אך להתפלל – לא ידעתי כמעט כלום... והלכתי למעזריטש. שאדמו"ר הזקן הגיע לגיל עשרים החליט לנסוע למקום תורה ועבודת ה'. התלבטתי ביני לבין עצמי – מספר אדמו"ר הזקן – וחשבתי לאן ללכת. ידעתי, שבוילנה יכולים להתלמד ללמוד, ובמעזריטש, ללמוד איך להתפלל. ללמוד – ידעתי קצת, אך להתפלל – לא ידעתי כמעט כלום... והלכתי למעזריטש. וסיכם אדמו"ר הזקן: השם יתברך הצליחני בהחלטתי ללכת למעזריטש, ובשעה טובה ומוצלחת נעשיתי חסיד מסור לרבי הרב המגיד ממעזריטש.  

מאמרים נבחרים / תפילה  

התפילה: גוף ונשמה

תמונה של התפילה: גוף ונשמה

ההפטרה של ראש השנה מספרת על הדו-שיח שבין עלי, הכהן הגדול, לבין חנה, המתפללת במר נפשה. מה מסתתר בטענותיהם ומה המסר עבורנו? * מהותה של תפילה: האם מטרת התפילה היא "התפשטות הגשמיות", או "בקשת צרכיו"?

  • טען עוד...