מאמרים נבחרים / מאמרים יסודיים בחסידות  

מצות אחדות ה'

תמונה של מצות אחדות ה'

הרב שניאור זלמן גופין מתוך שיעורים שניתנו בתכנית "לב לדעת" במאמר ד"ה 'האומנם' תרמ"ג לכ"ק אדמו"ר מוהרש"ב

 

השפעת ספר־התניא על ספר “נפש־החיים"

תמונה של השפעת ספר־התניא  על ספר “נפש־החיים"

הגאון רבי חיים מוולוז'ין, “אבי הישיבות הליטאיות" ובחיר תלמידי הגר"א, לא רק שלא הסכים לחתום על ה"חרם" שיצא כנגד החסידות - אלא אף הזדהה עם רבים מרעיונותיה, וכפי שמגלה עיון בספרו “נפש־החיים" - הוא הושפע עמוקות מספרי החסידות ובראשם: ספר התניא