כי קרוב אליך הדבר מאוד

תמונה של כי קרוב אליך הדבר מאוד

עבודת התפילה היא עניינו הייחודי של 'קונטרס התפילה', שכתב כ"ק אדמו"ר הרש"ב נ"ע מלובאוויטש, לבירור דרכה של תפילה, ולסיקולה מכל אבני הנגף

מאמרים נבחרים / תפילה  

לעובדו בכל לבבכם

תמונה של לעובדו בכל לבבכם

יחה מרתקת של הרבי זי"ע עם האדמו"ר מתולדות אהרון זצוק"ל בעניין עבודת ה' בתפילה בעת ביקור האדמו"ר מתולדות אהרן, הרב אברהם יצחק קאהן זצוק"ל יום א', כ"ו שבט, ה'תשכ"א

 

כלל ופרט, פרט וכלל

תמונה של כלל ופרט, פרט וכלל

מכתב מתוך הספר "תורת הרבי מליובאוויטש זי"ע – אגרות קודש"

מאמרים נבחרים / תפילה  

עבודה שבלב

תמונה של עבודה שבלב

התוועדות מיוחדת למה הגמרא מגדירה את התפילה כדבר העומד ברומו של עולם? • מדוע החסידות שמה דגש חזק כל־כך על ההכנות לתפילה, הרבה יותר מאשר על ההכנות שלפני לימוד התורה וקיום מצוות אחרות? • מה יעשה אדם שמתפלל בהתלהבות, ופתאום באמצע התפילה נעלם רגש ההתלהבות והוא מרגיש קרירות? על מהותה של התפילה וחשיבות ההכנות לפניה לאור החסידות

 

השפעת ספר־התניא על ספר “נפש־החיים"

תמונה של השפעת ספר־התניא  על ספר “נפש־החיים"

הגאון רבי חיים מוולוז'ין, “אבי הישיבות הליטאיות" ובחיר תלמידי הגר"א, לא רק שלא הסכים לחתום על ה"חרם" שיצא כנגד החסידות - אלא אף הזדהה עם רבים מרעיונותיה, וכפי שמגלה עיון בספרו “נפש־החיים" - הוא הושפע עמוקות מספרי החסידות ובראשם: ספר התניא