לריח שמניך טובים

תמונה של לריח שמניך טובים

העיסוק המרובה בתכונת השמן, בי"ט בכסלו, מביא אותנו לנסות 'להמשיך' ולצעוד עם ההגדרה של הרבי זי"ע כי החסידות היא בבחינת "שמן" — לעבר נרות החנוכה המאירים לנו מעבר לפתח • מסע מי"ט כסלו לחנוכה

מאמרים נבחרים / ג' תמוז-יום הילולא / מאמרים נבחרים באורחותיו  

לעשות את הבלתי אפשרי

תמונה של לעשות את  הבלתי אפשרי

נאום בספריית קנדי בבוסטון, ארה"ב בג' בתמוז תשס"ד, יום השנה העשירי להסתלקות הרבי מלובאוויטש