מדורים / גדול שימושה  

עיבוד עורות

תמונה של עיבוד עורות

איך ידע החסיד רבי שמואל מונקעס שהבשר שהובא להתוועדות היה טרף?  קטע משיחת הרבי הריי"צ העוסק במהות העבודה הפנימית שהיהודי נדרש לה  מוגש לרגל הימים הנוראים ועשרת ימי תשובה שבמרכזם עומד אתגר ההתחזקות בעבודת ה'

 

לא תהיה חלישות

תמונה של לא תהיה חלישות

מכתב זה כתב הרבי זי"ע עשרה ימים לאחר הסתלקות חותנו, הרבי הריי"צ זי"ע