עשר ספירות

תמונה של עשר ספירות

תורת החסידות עוסקת בידיעת והבנת האלוקות – "דע את אלוקי אביך" * החסידות מקרבת אל השכל גם מושגים מתורת הקבלה, מסבירה כיצד הם משפיעים על מציאות הבריאה ומה הביטוי שלהם בעבודת האדם * במאמר זה נעסוק בנושא מרכזי – עשר הספירות * לכל ספירה יש את עניינה, אבל יש עניין יסודי ששייך לכולן

 

אור חדש

תמונה של אור חדש

על־פי ביאורי החסידות, רשב"י היה נעלה משאר בני דורו עילוי שבאין־ערוך • תמצית מעלתו באה לידי ביטוי בסיפור הזוהר המלמד על פעולתו של רשב"י בעולם בכוח תורתו, בה האיר בגלוי אור־אין־סוף ממש • מצד בחינה זו מתמזגים יחד מעלת התורה ומעלת התפילה, ומשמעות הדברים היא - שענייני האלוקות הנעלים ביותר מתחברים עם מציאותו העצמית של האדם