פתקים מהרבי

תמונה של פתקים מהרבי

עשרות אלפי מכתבים ו"פתקים" כתב הרבי לשואלים מכל גווני הקשת. בחמש עשרה השנים הראשונות לנשיאותו נכתבו על ידו בעיקר מכתבים, ובשנים שלאחר מכן נכתבו בעיקר תשובות קצרות, "צעטלאך" (פתקים) בצד מכתב השואל וכדו' שהועברו על ידי מזכירות הרבי לשואלים. בהם כתב הרבי בדרך כלל בלשון תמציתית וחדה. תשובות רבות נאספו בכרכי האיגרות קודש, בעיקר בכרכים כ"ה עד כ"ט (שנת תשכ"ח עד תשל"ד), בשלושת כרכי "היכל מנחם" בכרכי "דבר מלך" ו"מאוצר המלך", ב"נלכה באורחותיו" ובעוד ספרים ומזכרות שונות. ליקוט המענות שלפנינו הוא מתוך מאות רבות של פתקים בתחומים שונים. נעשה כאן ניסיון לבחור בתשובות שבהם בולטת שיטתו המאירה של הרבי באי־אלו נושאים.

 

הרבי וגדולי הדור

תמונה של הרבי וגדולי הדור

לפני כמה שבועות, קיבלה מערכת 'מעיינותיך' מסמכים יקרי־ערך מארכיון ספריית הרבי בניו־יורק, מאת הרב שלום־דובער לוין מנהל הספרייה והעורך הראשי של המהדורה החדשה של שולחן־ערוך הרב. מסמכים אלו מגלים מעט מהקשר המיוחד רב השנים בין הרבי לבין גדולי הדור, ואנו שמחים להציגם בפני הקוראים לכבוד יום ההילולא ג' בתמוז.

 

הרועה

תמונה של הרועה

פרק מתוך הספר החדש My Rebbe

 

לא תהיה חלישות

תמונה של לא תהיה חלישות

מכתב זה כתב הרבי זי"ע עשרה ימים לאחר הסתלקות חותנו, הרבי הריי"צ זי"ע