מדורים / גדול שימושה  

ערום ביראה

תמונה של ערום ביראה

סיפורים על החסיד ר' שמואל מונקיס מחסידי אדמו"ר הזקן

 

הגילוי שבהסתר

תמונה של הגילוי שבהסתר

פניני חסידות נבחרים ומרוממים מאדמו"ר הזקן ומהרבי מליובאוויטש זי"ע על מגילת אסתר

 

אחד מלמעלה ואחד מלמטה

תמונה של אחד מלמעלה ואחד מלמטה

שתי צורות חיבור בין הקב"ה לעולמו – "המשכה מלמעלה למטה" ו"העלאה מלמטה למעלה" ובכל אחת מהן מעלה שאין בזולתה • זהו יסוד מחלוקת בית שמאי ובית הלל מה נברא תחילה – שמים או ארץ, ובדרך זו יוסברו מחלוקות רבי ישמעאל ורבי עקיבא בסוגיית מתן־תורה - הדר קיבלוה בימי אחשוורוש -