שביבים

תמונה של שביבים

משיחתו של הגה"ח ר' יואל כהן שליט"א אצל כ"ק האדמו"ר מבעלזא שליט"א

מאמרים נבחרים / מאמרים יסודיים בחסידות  

לימוד החסידות הכרחי, חיוני ומשפיע בכל התחומים של עבודת ה'

תמונה של לימוד החסידות הכרחי, חיוני ומשפיע בכל התחומים של עבודת ה'

לכבוד י"ט בכסלו, המכונה "ראש־השנה לחסידות", ביקשנו מהגאון החסיד הרב יואל כהן שליט"א להקדיש את מאמרו בגיליון הנוכחי לנושא כללי הקשור לחסידות. על חשיבות לימוד החסידות בתקופתנו, כיצד משפיע לימוד זה על האדם הלומד על השקפותיו ורגשותיו

מדורים / ניתי ספר וניחזי  

קונטרס עץ החיים

תמונה של קונטרס עץ החיים

מכ"ק אדמו"ר רבי שלום דובער מליובאוויטש נ"ע

מאמרים נבחרים / תפילה  

לעובדו בכל לבבכם

תמונה של לעובדו בכל לבבכם

יחה מרתקת של הרבי זי"ע עם האדמו"ר מתולדות אהרון זצוק"ל בעניין עבודת ה' בתפילה בעת ביקור האדמו"ר מתולדות אהרן, הרב אברהם יצחק קאהן זצוק"ל יום א', כ"ו שבט, ה'תשכ"א

 

כלל ופרט, פרט וכלל

תמונה של כלל ופרט, פרט וכלל

מכתב מתוך הספר "תורת הרבי מליובאוויטש זי"ע – אגרות קודש"

 

מה היא עבודת המידות?

תמונה של מה היא עבודת המידות?

עבודת המידות - היא העבודה על כך שהתגובה של האדם לכל מאורעות חייו, קטנים וגם גדולים, תהיה מתאימה לרצון ה' • הדרך לעשות זאת, היא על ידי לימוד חסידות. כאשר לומדים על גדולת ה' ועל קרבת ה', על מהו העיקר בחיים ומהו הטפל, וזאת מתוך כוונה לקשר את הדברים לעצמנו - כל המבט משתנה, ויש לכך השפעה עצומה על ההנהגה בפועל מנחם מענדל ברונפמן משוחח עם המשפיע הרב יוסף יצחק גורביץ'