מטרת הבריאה ותכלית האדם הרמח"ל ובעל התניא (ב)

תמונה של מטרת הבריאה ותכלית האדם הרמח"ל ובעל התניא (ב)

הייתכנו מספר טעמים וביאורים שונים במטרת הבריאה? והאמנם כל הנחלים הולכים אל מקום אחד, או שמא יש בדבר חילוקי גישות?* חלקו השני והאחרון של המאמר שעורר הדים

 

למה נברא העולם?

תמונה של למה נברא העולם?

בחז"ל ובספרי קבלה נאמרו כמה וכמה טעמים לבריאת העולם * בתורת החסידות מבואר, שבאופן כללי כל הסיבות מתמזגות לשלוש מטרות מרכזיות, הנובעות משלוש דרגות שונות באלוקות * בעומק העניין מתברר, שההבדלים בין הדרגות והסיבות השונות, צופנים בחובם השלכות מעשיות על עבודת ההתבטלות של היהודי לקונו