ה'סילוק' של ליל ראש־השנה

תמונה של ה'סילוק' של ליל ראש־השנה

מבואר בתורת הקבלה ובמאמרי חסידות, שהרצון והתענוג של הקב"ה להשפיל ולצמצם את עצמו ולמלוך על העולם – מסתלקים כביכול בכל ערב ראש־השנה עם חשיכה, וחוזרים למקורם. כיצד מעוררים מחדש את הרצון והתענוג במלוכה? ומהו הטעם לסילוק זה בכל שנה מחדש?

 

ראש-השנה שחל בשבת

תמונה של ראש-השנה שחל בשבת

עניינה של תקיעת-שופר הוא לעורר את התענוג האלוקי במלוכה.  כיצד הדבר נעשה בראש-השנה שחל בשבת?  מבט פנימי על העניין מגלה, שגם אי-התקיעה עצמה היא עבודה גדולה. שלוש דרגות בעבודת ראש-השנה – התקיעה בשופר; אי-התקיעה בו; והתקיעה בבית-המקדש.

 

אתה הראת לדעת

תמונה של אתה הראת לדעת

חג שמחת תורה אצל הרבי היה שילוב של שתי תנועות קוטביות: מצד אחד שפע של דברי תורה עמוקים ביותר ושיאים מחשבתיים, ומצד שני שמחה וריקודים סוערים • למה מקדימים להקפות אמירת פסוקים? מה הקשר בין שמחת תורה לתקיעת שופר של ראש השנה? ומדוע בעצם עבודת השמחה היא עבודה לא כזאת פשוטה... • שמחת תורה באורו של הרבי זי"ע

 

אתם עדי ואני א-ל

תמונה של אתם עדי ואני א-ל

התפיסה המקובלת היא, שבראש השנה דנים את פרטי הבריאה. האמת היא, שהשאלה הגדולה שנשאלת בראש השנה היא: האם בכלל העולם זכאי להמשיך להתקיים?

 

שבת לה'

תמונה של שבת לה'

מהו המסר בעבודת ה' שעל כל אחד להפיק משנת השמיטה?  מכתב הרבי זי"ע 

  • טען עוד...