מאמרים נבחרים / חג השבועות  

החידוש המהפכני שנתחולל במתן-התורה

תמונה של החידוש המהפכני שנתחולל במתן-התורה

תורה ומצוות ועבודת הבורא היו גם קודם מתן-התורה על הר-סיני, וחז"ל אומרים שהאבות למדו תורה וקיימו את כל התורה כולה * מה נתחדש אפוא במעמד הר-סיני? * האמת היא שהתורה והמצוות שניתנו בהר-סיני שונות במהותן מהתורה והמצוות שהיו קודם לכן * החידוש הוא בשני הקטבים – מאיפה הציווי נובע ועד היכן הוא מגיע הרב יואל כהן

מדורים / גדול שימושה  

'יגעת ומצאת'

תמונה של 'יגעת ומצאת'

מרשימות הרבי הריי"ץ על החיים החסידים