תניא לנפש

תמונה של תניא לנפש

שיחה מרתקת והתוועדות עם הגאון החסיד הרב מענדל ווכטר שליט"א, ממשפיעי חב"ד, על מהותה של תורת החסידות ועל משמעותה של עבודת ה' בדרכי החסידות • לרגל י"ט כסלו והופעת הכרך הראשון בסדרה של ספר התניא עם פירוש 'חסידות מבוארת'

 

השפעת ספר־התניא על ספר “נפש־החיים"

תמונה של השפעת ספר־התניא  על ספר “נפש־החיים"

הגאון רבי חיים מוולוז'ין, “אבי הישיבות הליטאיות" ובחיר תלמידי הגר"א, לא רק שלא הסכים לחתום על ה"חרם" שיצא כנגד החסידות - אלא אף הזדהה עם רבים מרעיונותיה, וכפי שמגלה עיון בספרו “נפש־החיים" - הוא הושפע עמוקות מספרי החסידות ובראשם: ספר התניא

מאמרים נבחרים  

התניא וה"נועם אלימלך"

תמונה של התניא וה"נועם אלימלך"

מה עומד במרכז עבודת ה'? מעשה קיום המצוות בעולם בפועל, או הדביקות ורגשות ההתעלות הרוחנית? • השוואה בין מובאות מה"תניא" למובאות מה"נועם אלימלך" מאירה את עמדתו של רבינו הזקן על תכלית העבודה הרוחנית של היהודי הממוצע, אותה הוא מבסס על דמות "הבינוני" • "כי קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבבך לעשותו"