אור וחיות נפשנו ניתן לנו

תמונה של אור וחיות נפשנו ניתן לנו

התוועדות עם המשפיע הגה"ח ר' שניאור זלמן גופין שליט"א

מאמרים נבחרים / שמחה וחג הפורים  

בין "ידע" ל"לא־ידע"

תמונה של בין "ידע"  ל"לא־ידע"

משך השנה כולה, היהודי שואף לדעת ולהכיר את האמת האלוקית, ולחיות בהתאם לכך. אולם בפורים הוא אינו מסתפק רק בהכרה השכלית. הוא שותה יין בכדי לעורר את ה"לא ידע" שבנפשו, לצאת מהמגבלות ולגלות את התקשרותו העצמית באלוקות. השחרור מה'אני' האישי, מתגלה עוד יותר במצוות משלוח מנות ובעיקר – במתנות שהאדם נותן לאביונים ואז מגיעה שמחת פורים לשיאה

 

לא לעזוב את העבודה שבלב!

תמונה של לא לעזוב את העבודה שבלב!

מכתב הרבי הריי"צ זי"ע