מדורים / גדול שימושה  

האדמו"ר הזקן שר והקושיות נפתרו

תמונה של האדמו"ר הזקן שר והקושיות נפתרו

ממכתבי אדמו"ר רבי יוסף יצחק מליובאוויטש

 

מכתב נפלא בעבודת ה' מאדמו"ר הזקן לאחד החסידים

תמונה של מכתב נפלא בעבודת ה' מאדמו"ר הזקן לאחד החסידים

אגרות קודש אדמו"ר הזקן אגרת י"ט

 

מנהיגותו ופעילותו הציבורית של אדמו"ר הזקן

תמונה של מנהיגותו ופעילותו הציבורית  של אדמו"ר הזקן

מלבד גאוניותו העצומה בנגלה דתורה והאור החדש שגילה בנסתר דתורה, היה אדמו"ר הזקן מנהיג לרבבות אלפי ישראל • על התמנותו למנהיג החסידות ברוסיה ופעילותו בביסוסה ובשגשוגה, פעילותו למען יהודי רוסיה ולמען החסידים בארץ ישראל • תמונה של מנהיג שהשקיע ומסר עצמו למען הכלל הפרט, בעניינים רוחניים וגשמיים כאחד

 

אהבת ה'

תמונה של אהבת  ה'

אהבת ה' היא המצווה היסודית והתשתיתית, המונחת בבסיסן של המצוות כולן  אדמו"ר הזקן האיר את משמעותה ועומקה של מצווה זו וקבע כי כל אחד יכול להגיע למימוש שלה, "קרוב אליך הדבר מאוד"  שש דרגות כלליות באהבת ה' על פי ספר התניא

 

דמות הפלאים של בעל ה"תניא"

תמונה של דמות הפלאים של בעל ה"תניא"

הרב שלמה יוסף זוין זצ"ל עורך האנצקלופדיה התלמודית

  • טען עוד...