מאמרים נבחרים / חג השבועות  

הקדמת נעשה לנשמע

תמונה של הקדמת נעשה לנשמע

מכתב מהרבי מליובאוויטש זי"ע לבן ישיבה

 

אגרת התשובה

תמונה של אגרת התשובה

מתוך המבוא לספר החדש אגרת התשובה עם ביאורי הרבי מליובאוויטש זי"ע בהוצאת 'מעיינותיך'

מדורים / בדרכי העבודה  

כיצד ייתכן שהתעוררות הימים הנוראים אינה ניכרת במשך השנה?

תמונה של כיצד ייתכן שהתעוררות הימים הנוראים אינה ניכרת במשך השנה?

מתוך קונטרס העבודה לכ"ק אדמו"ר הרש"ב אות ה' (עמוד 33 ואילך)

מאמרים נבחרים / אלול וחגי תשרי  

המלך בשדה

תמונה של המלך בשדה

במאמרו המפורסם "אני לדודי" שבליקוטי־תורה, שופך אדמו"ר הזקן אור חסידי על מהותם של ימי חודש אלול המיוחדים • במאמר זה מתגלה גישה חדשה לעבודת התשובה, ומתבאר בו סדר העבודה כיצד לגלות את הניצוץ הפנימי החבוי • עיון במאמר לאור ביאורי הרבי מליובאוויטש זי"ע

 

על התשובה

תמונה של על התשובה

מה המשמעות של התשובה הנדרשת מכל אחד מאתנו? האם תביעותיה של החסידות אינן מייאשות? וכיצד יש להתייחס לכישלונות רוחניים? • מנחם מענדל ברונפמן משוחח עם המשפיע הרב מיכאל טייב על תהליך התשובה בעולמה של חב"ד

  • טען עוד...