להביא לימות המשיח

תמונה של להביא לימות המשיח

הציפייה לגאולה עומדת במרכז מורשתו של הרבי זי"ע • "מיום הולכי ל'חדר', ועוד קודם לזה" - העיד על עצמו הרבי במכתב - "התחיל להתרקם בדמיוני ציור הגאולה העתידה" • לפנינו דוגמאות מקוריות לכך מתוך ביאוריו של הרבי את דברי חז"ל בקשר לגאולה

 

הפצת היהדות במשנתו של הרבי

תמונה של הפצת היהדות במשנתו  של הרבי

משנה שיטתית וסדורה הייתה לרבי בעניין הפצת היהדות בדורינו • מהי החשיבות של הפעילות להפצת היהדות? מי הוא הראוי להפיץ את היהדות? ובאיזו דרך יש לעשות זאת? • על שאלות אלו הרחיב הרבי את הדיבור ברבות משיחותיו ומאיגרותיו וקרא לכולם לדאוג למצב הרוחני של כל היהודים, בכל מקום!

 

האתגר: להיות מנהיג!

תמונה של האתגר: להיות מנהיג!

האופן בו הרבי הפתיע ואיתגר אותי והדרך בה שינה את חיי - אינם רק סיפור אישי וחוויה אינדיבידואלית בלתי נשכחת, אלא יש בהם גם מסר מעשי שמתאים ופונה לכל אחד ואחת מאיתנו הרב יונתן זקס הרב הראשי לאנגליה נאומו בכינוס השלוחים העולמי

  • טען עוד...