אתה הראת לדעת

תמונה של אתה הראת לדעת

חג שמחת תורה אצל הרבי היה שילוב של שתי תנועות קוטביות: מצד אחד שפע של דברי תורה עמוקים ביותר ושיאים מחשבתיים, ומצד שני שמחה וריקודים סוערים • למה מקדימים להקפות אמירת פסוקים? מה הקשר בין שמחת תורה לתקיעת שופר של ראש השנה? ומדוע בעצם עבודת השמחה היא עבודה לא כזאת פשוטה... • שמחת תורה באורו של הרבי זי"ע

 

שמחתה של התורה

תמונה של שמחתה של התורה

מדוע קבעו את שמחת "גמרה של תורה" בשמיני עצרת ולא בחג השבועות, זמן נתינת התורה? • מהו השבח בכך ש"נשאו לבו" של משה רבנו לשבור את הלוחות "לעיני כל ישראל"? • מהי משמעות הקביעה ש"ישראל קדמו לתורה", ולמאי נפקא מינה בעבודת האדם? • ביאור יסודי על היחס בין התורה וישראל, ושמחתם זה בזה