ולשמחה מה זו עושה?

תמונה של ולשמחה מה זו עושה?

מהו המאפיין הפנימי של חג פורים? כיצד ניתן לחבר את הסיפור ההיסטורי ההוא לחיי היום־יום שלנו? ומדוע השמחה קשורה במיוחד דווקא לפורים?  מנחם מענדל ברונפמן משוחח עם המשפיע הרב זלמן גופין על חג הפורים, על שמחה ועל הדרך להביא את הדברים בפועל ממש היום, בחודש אדר תשע"ה

מאמרים נבחרים / יפוצו מעיינותך  

לקפוץ לתוך פורים

תמונה של לקפוץ לתוך פורים

תורות נפלאות לפורים מהרבי מליובאוויטש זי"ע בשפה קלה

 

ימי הפורים אינן בטלים לעולם

תמונה של ימי הפורים אינן בטלים לעולם

מהו פשר דברי חז"ל ש"כל המועדים עתידין ליבטל", והרי ה"תורה הזאת לא תהא מוחלפת"? ומדוע דווקא "ימי הפורים אינן בטלים לעולם"? • מדוע יום הכפורים נקרא כ־פורים - כמו פורים? • מהו ההבדל בין טבע לנס, הרי שניהם מקורם באותו המנהיג - הקב"ה? • על תוכנם הפנימי של ימי הפורים לאור החסידות