מאמרים נבחרים / תפילה  

לעובדו בכל לבבכם

תמונה של לעובדו בכל לבבכם

יחה מרתקת של הרבי זי"ע עם האדמו"ר מתולדות אהרון זצוק"ל בעניין עבודת ה' בתפילה בעת ביקור האדמו"ר מתולדות אהרן, הרב אברהם יצחק קאהן זצוק"ל יום א', כ"ו שבט, ה'תשכ"א

 

כלל ופרט, פרט וכלל

תמונה של כלל ופרט, פרט וכלל

מכתב מתוך הספר "תורת הרבי מליובאוויטש זי"ע – אגרות קודש"

מאמרים נבחרים / ג' תמוז-יום הילולא / מאמרים נבחרים באורחותיו  

לעשות את הבלתי אפשרי

תמונה של לעשות את  הבלתי אפשרי

נאום בספריית קנדי בבוסטון, ארה"ב בג' בתמוז תשס"ד, יום השנה העשירי להסתלקות הרבי מלובאוויטש

 

אהבת ישראל

תמונה של אהבת ישראל

ההבדל בין אהבת אדם לחבירו לאהבת עצמו הוא מהותי – זהו סוג אחר של אהבה. אם-כן כיצד דורשת התורה "ואהבת לרעך כמוך"? • מה מיוחד במצוות אהבת ישראל שדווקא עליה נאמר "זוהי כל התורה כולה"? • כיצד צריך להיות היחס ליהודי שחטא ועבר את הדרך? • מבט פנימי על תוכנה של מצוות אהבת ישראל