אני לדודי ודודי לי

תמונה של אני לדודי ודודי לי

מחשבות בח"י אלול

 

תלמידי הישיבות עמודי עולם -מכתב הרבי הריי"ץ לחודש אלול

תמונה של תלמידי הישיבות עמודי עולם -מכתב הרבי הריי"ץ לחודש אלול

עומדים אנחנו כולנו בהיכל הרחמים

מאמרים נבחרים / אלול וחגי תשרי  

המלך בשדה

תמונה של המלך בשדה

במאמרו המפורסם "אני לדודי" שבליקוטי־תורה, שופך אדמו"ר הזקן אור חסידי על מהותם של ימי חודש אלול המיוחדים • במאמר זה מתגלה גישה חדשה לעבודת התשובה, ומתבאר בו סדר העבודה כיצד לגלות את הניצוץ הפנימי החבוי • עיון במאמר לאור ביאורי הרבי מליובאוויטש זי"ע

מדורים / גדול שימושה  

"נמצאים כבר עמוק בתוך אלול..."

תמונה של "נמצאים כבר עמוק בתוך אלול..."

כיצד גרם אדמו"ר האמצעי בהיותו ילד כבן חמש להתעוררות עצומה בקרב חסידי אביו, אדמו"ר הזקן? • סיפור מאת אדמו"ר הריי"צ עם ביאור מאת הרבי

 

בתלת זימני הוי חזקה

תמונה של בתלת זימני הוי חזקה

מה יש ללמוד מקביעות בה ראש השנה חל בימי חמישי־שישי, כך שיש רצף שלם של שלושה ימי קדושה  מכתב הרבי זי"ע