מדורים / גדול שימושה  

סיפורים מיוחדים ומקוריים מחיי מורינו כ"ק רבי ישראל בעל שם טוב

תמונה של סיפורים מיוחדים ומקוריים מחיי מורינו כ"ק רבי ישראל בעל שם טוב

סיפורים מיוחדים ומקוריים מחיי מורינו כ"ק רבי ישראל בעל שם טוב מייסד החסידות אמרו לו: האיך אין אתה ירא ליכנס כאן? אמר אין אני ירא משום דבר כי אם מהקב"ה עצמו. אמרו לו: אינגעלע ועסטו מודה זיין אז עזב הוי' את הארץ [ = ילד, תודה שעזב ה' את הארץ], צעק: יתפרדו כל פועלי און, ונתבטלו כלא היו רשימת אדמו"ר הריי"צ מליובאוויטש בשם אדמו"ר הזקן

מאמרים נבחרים / חג השבועות  

שלשלת הדורות

תמונה של שלשלת הדורות

חג השבועות יום הסתלקות הבעש"ט

מדורים / ניתי ספר וניחזי  

קונטרס עץ החיים

תמונה של קונטרס עץ החיים

מכ"ק אדמו"ר רבי שלום דובער מליובאוויטש נ"ע

מאמרים נבחרים / חג השבועות  

נתן לנו את תורתו

תמונה של נתן לנו את תורתו

כיצד ייתכן שחכמתו האין־סופית של הקב"ה תיתפס בשכלו האנושי המוגבל של היהודי? • איך אפשר לומר ש"אלו ואלו דברי אלוקים חיים" על שתי דעות הפוכות? • כאשר בת־קול יוצאת ומכרזת שהלכה כרבי אליעזר, כיצד ניתן לפסוק כדעת חכמים? • ומהי המעלה בכך שיהודי משלש את זמן לימודו במקרא, משנה ותלמוד? על מהותה של התורה, שבכתב ושבעל־פה, שניתנה לנו בסיני