מדורים / גדול שימושה  

"נשמה חדשה"

תמונה של "נשמה חדשה"

עובדות מרתקות מתקופת הולדתו של אדמו"ר הזקן מאוצר שיחותיו של אדמו"ר הריי"צ - לרגל יום ההולדת ח"י אלול -

 

אני לדודי ודודי לי

תמונה של אני לדודי ודודי לי

מחשבות בח"י אלול

 

ידידי תלמידי הישיבות - אחריות מיוחדת עליכם לעבודה עם הזולת

תמונה של ידידי תלמידי הישיבות - אחריות מיוחדת עליכם לעבודה עם הזולת

המכתב הראשון של הרבי זי"ע לבני הישיבות

מדורים / בדרכי העבודה  

כיצד ייתכן שהתעוררות הימים הנוראים אינה ניכרת במשך השנה?

תמונה של כיצד ייתכן שהתעוררות הימים הנוראים אינה ניכרת במשך השנה?

מתוך קונטרס העבודה לכ"ק אדמו"ר הרש"ב אות ה' (עמוד 33 ואילך)

מאמרים נבחרים / אלול וחגי תשרי  

המלך בשדה

תמונה של המלך בשדה

במאמרו המפורסם "אני לדודי" שבליקוטי־תורה, שופך אדמו"ר הזקן אור חסידי על מהותם של ימי חודש אלול המיוחדים • במאמר זה מתגלה גישה חדשה לעבודת התשובה, ומתבאר בו סדר העבודה כיצד לגלות את הניצוץ הפנימי החבוי • עיון במאמר לאור ביאורי הרבי מליובאוויטש זי"ע

  • טען עוד...