הסוכה וארבעת המינים

תמונה של הסוכה וארבעת המינים

חג הסוכות מגלם בתוכו שני עניינים שונים – הוא מהווה המשך לימי-הדין שבתחילת חודש תשרי, אבל הוא גם פותח שלב חדש • שני העניינים טמונים בשני סוגי האחדות הנרמזים במצוות החג – מצוות סוכה ומצוות ארבעת המינים • לאמיתו של דבר, שתי המצוות הן ביטויים של נקודה אחת שחודרת ובוקעת בכל רובדי המציאות

 

אהבת ישראל

תמונה של אהבת ישראל

ההבדל בין אהבת אדם לחבירו לאהבת עצמו הוא מהותי – זהו סוג אחר של אהבה. אם-כן כיצד דורשת התורה "ואהבת לרעך כמוך"? • מה מיוחד במצוות אהבת ישראל שדווקא עליה נאמר "זוהי כל התורה כולה"? • כיצד צריך להיות היחס ליהודי שחטא ועבר את הדרך? • מבט פנימי על תוכנה של מצוות אהבת ישראל

 

תקנת "הרמב"ם היומי": אחדות ישראל, אחדות התורה

תמונה של תקנת "הרמב"ם היומי":  אחדות ישראל, אחדות התורה

ייחודו הכפול של "משנה תורה": הקפת כל הלכות התורה כולן, והלשון הבהירה והמזוקקת השווה לכל נפש - מאפשר הזדמנות לאחד את כל בני ישראל בלימוד כל התורה כולה משיחת הרבי מליובאוויטש זי"ע אודות תקנת השיעור היומי ברמב"ם