"עשר הספירות" סוד הבריאה

תמונה של "עשר הספירות" סוד הבריאה

מיסודות היהדות שהקב"ה אינו גוף ואין לו דמות הגוף, והוא למעלה לגמרי מכל גדר ומושג. עם זה, תורת הסוד מדברת על 'עשר הספירות', המייצגות את כוחותיו של הקב"ה. כיצד מתיישבים הדברים, מה משמעותן של עשר הספירות האלה, ואיך ביכולתנו להבינן על־ידי התבוננות במערך כוחות הנפש?

מדורים / בדרכי העבודה  

לשמוע קול שופר

תמונה של לשמוע קול שופר

מתוך מאמרי אדמו"ר הריי"ץ נ"ע

 

אחדות מכל כיוון

תמונה של אחדות מכל כיוון

חלקו השני של התניא, שער היחוד והאמונה, עוסק בסוגיית אחדות ה'. עיון נכון בלשון אדמו"ר הזקן, לאור ביאורי הרבי זי"ע, מחדד את משמעות ביטול העולמות ביחס לאלוקות, ומגלה יסוד חדש הטמון בפירוש הבעש"ט המובא בפרק הראשון, עליו מבוסס הביאור כולו