מדורים / גדול שימושה  

איה האדם שבך

תמונה של איה האדם שבך

מכתב מאדמו"ר הריי"ץ ליהודי שעמל בתורה בצעירותו ופנה לעסקים ללא הקפדה על קביעות עיתים ללימוד קטעים שנכתבו במקור באידיש תורגמו כאן ללשון הקודש

מדורים / הבעל שם טוב בכתבי אדמו"רי חב"ד  

מתולדות חייו

תמונה של מתולדות חייו

הבעל שם טוב בכתבי אדמו"רי חב"ד

מאמרים נבחרים / מאמרים יסודיים בחסידות  

מצות אחדות ה'

תמונה של מצות אחדות ה'

הרב שניאור זלמן גופין מתוך שיעורים שניתנו בתכנית "לב לדעת" במאמר ד"ה 'האומנם' תרמ"ג לכ"ק אדמו"ר מוהרש"ב

מאמרים נבחרים / חג השבועות  

משה רבינו, דוד המלך והבעל־שם־טוב

תמונה של משה רבינו,  דוד המלך  והבעל־שם־טוב

במתן־תורה נתן הקב"ה לישראל את היכולת להתקשר איתו בתכלית השלמות, אולם בגילוי קשר זה ישנם שלושה שלבים. השלב הראשון החל להתגלות בפועל בשעת מתן־תורה; השלב השני התממש על־ידי מלכות בית דוד; והשלב השלישי יושלם בגאולה העתידה • ההתנוצצות מגילוי זה של השלב השלישי החלה לפעם בבית מדרשו של מורנו הבעש"ט, שיום ההילולא שלו חל בחג השבועות

  • טען עוד...