מאמרים נבחרים / סקירת ספרי הרבי  

גדולי ישראל על ה"לקוטי שיחות"

תמונה של גדולי ישראל על  ה"לקוטי שיחות"

הגאונים העצומים הרב מרדכי אליהו זצ"ל, הרב פנחס הירשפרונג זצ"ל והרב שלמה יוסף זוין זצ"ל מבטאים את התפעלותם מה"לקוטי שיחות"

מאמרים נבחרים / חג השבועות  

"חסידים הראשונים"

תמונה של "חסידים הראשונים"

אחד החידושים המפורסמים ביותר של אדמו"ר הזקן בהלכות תלמוד תורה הוא חילוק מצוות תלמוד תורה לשתיים: מצוות לימוד התורה – "והגית" ומצוות ידיעת התורה. לחילוק זה השלכות הלכתיות רבות והדברים מבוארים באריכות בשו"ע הרב הלכות תלמוד תורה פרק ג' ובקונטרס אחרון. במאמר הקצר והנפלא שלפנינו, מבאר אדמו"ר הזקן על יסוד חילוק הנ"ל את דברי הגמרא בעניין תפילתן של חסידים הראשונים ט' שעות ביום ואת דברי האריז"ל בעניין "דביקות" המועילה לנפש יותר מהלימוד. הדגשנו כמה 'משפטי מפתח' בכדי להקל על הלומד.

מאמרים נבחרים / חג השבועות  

הקדמת נעשה לנשמע

תמונה של הקדמת נעשה לנשמע

מכתב מהרבי מליובאוויטש זי"ע לבן ישיבה

  • טען עוד...