אור וחיות נפשנו ניתן לנו

תמונה של אור וחיות נפשנו ניתן לנו

התוועדות עם המשפיע הגה"ח ר' שניאור זלמן גופין שליט"א

 

החי נושא את עצמו

תמונה של החי נושא את עצמו

אמרי קודש שנשמעו מפיו של כ"ק אדמו"ר מבאיאן שליט"א נו"נ למגיד ממעזריטש זצוק"ל י"ט כסלו תשע"ו

 

"אחד היה ומהקדמונים לא קם כמוהו"

תמונה של "אחד היה ומהקדמונים לא קם כמוהו"

תיאור חייו ופועלו של מייסד החסידות בספר 'שבחי הבעל שם טוב' | סקירה עיונית