מדורים / ניצוצות חב"דיים  

ניצוצות חב"דיים ליום כיפור

תמונה של ניצוצות חב"דיים ליום כיפור

קטעים מתוך ‘לקוטי תורה' לאדמו"ר הזקן עם ביאורים קצרים מהגאון רבי שלמה יוסף זווין זצ"ל

מדורים / ניצוצות חב"דיים  

ניצוצות חב"דיים על העמלק הפנימי

תמונה של ניצוצות חב"דיים על העמלק הפנימי

סוגיית 'עמלק' במובנו הרוחני, משמעות קליפת 'עמלק' שבכל אדם והדרך לביטולה, תופסת מקום רחב במאמרי שבת זכור וחג הפורים של אדמו"רי חב"ד לדורותיהם. במאמרים מתבארים העניינים באריכות גדולה, כולל ביאור בשורשו של עמלק למעלה, בעולמות העליונים. בלקט שלפנינו התמקדנו במלחמת עמלק שבעבודת האדם.

  • טען עוד...