התניא ונפש החיים

תמונה של התניא ונפש החיים

מכתבים למערכת

 

תחיית המתים – דירה לה' בתחתונים

תמונה של תחיית המתים – דירה לה' בתחתונים

האמונה בתחיית המתים נקבעה לאחד משלושה־עשר עיקרי האמונה • ההסבר הפנימי לכך, נעוץ בהכרעת הקבלה והחסידות במחלוקת המפורסמת מה נעלה ממה: השכר בגן עדן או השכר בעולם התחייה • בתחילה מתגלה לנשמה בגן עדן האור האלוקי שבחכמת התורה; אחר כך מתגלה בעולם־הזה האור האלוקי הבלתי מוגבל שבמצוות; ואחר כך מתגלה בגופו של היהודי הקשר העמוק בין עצמיותו שלו ובין עצמיותו של הקב"ה

 

אחדות מכל כיוון

תמונה של אחדות מכל כיוון

חלקו השני של התניא, שער היחוד והאמונה, עוסק בסוגיית אחדות ה'. עיון נכון בלשון אדמו"ר הזקן, לאור ביאורי הרבי זי"ע, מחדד את משמעות ביטול העולמות ביחס לאלוקות, ומגלה יסוד חדש הטמון בפירוש הבעש"ט המובא בפרק הראשון, עליו מבוסס הביאור כולו