כְּאִלּוּ הוּא יָצָא מִמִּצְרַיִם

תמונה של כְּאִלּוּ הוּא יָצָא מִמִּצְרַיִם

קטעי ביאור בהגדה - מבוססים על דברי רבותינו נשיאנו

 

אחד מלמעלה ואחד מלמטה

תמונה של אחד מלמעלה ואחד מלמטה

שתי צורות חיבור בין הקב"ה לעולמו – "המשכה מלמעלה למטה" ו"העלאה מלמטה למעלה" ובכל אחת מהן מעלה שאין בזולתה • זהו יסוד מחלוקת בית שמאי ובית הלל מה נברא תחילה – שמים או ארץ, ובדרך זו יוסברו מחלוקות רבי ישמעאל ורבי עקיבא בסוגיית מתן־תורה - הדר קיבלוה בימי אחשוורוש -

מאמרים נבחרים / חג השבועות  

משה רבינו, דוד המלך והבעל־שם־טוב

תמונה של משה רבינו,  דוד המלך  והבעל־שם־טוב

במתן־תורה נתן הקב"ה לישראל את היכולת להתקשר איתו בתכלית השלמות, אולם בגילוי קשר זה ישנם שלושה שלבים. השלב הראשון החל להתגלות בפועל בשעת מתן־תורה; השלב השני התממש על־ידי מלכות בית דוד; והשלב השלישי יושלם בגאולה העתידה • ההתנוצצות מגילוי זה של השלב השלישי החלה לפעם בבית מדרשו של מורנו הבעש"ט, שיום ההילולא שלו חל בחג השבועות

 

למה נברא העולם?

תמונה של למה נברא העולם?

בחז"ל ובספרי קבלה נאמרו כמה וכמה טעמים לבריאת העולם * בתורת החסידות מבואר, שבאופן כללי כל הסיבות מתמזגות לשלוש מטרות מרכזיות, הנובעות משלוש דרגות שונות באלוקות * בעומק העניין מתברר, שההבדלים בין הדרגות והסיבות השונות, צופנים בחובם השלכות מעשיות על עבודת ההתבטלות של היהודי לקונו

 

מתן תורה של פנימיות התורה

תמונה של מתן תורה של פנימיות התורה

מדוע יום הסתלקותו של רשב"י מעורר את לבם של רבבות אלפי ישראל? מה המסר שעמו צריכים לצאת מל"ג בעומר? מדוע כל כך חשוב ללמוד פנימיות התורה? מה ההבדל בין קבלה לחסידות? האם הבנת עניין אחדות ה' משפיעה על כל אדם? האם השגה זו פועלת כיווץ או התרחבות? שיחה מרתקת עם המשפיע הגאון החסיד הרב מענדל ווכטר שליט"א, על עבודת ה' לאורה של החסידות, לכבוד יומא דהילולא דרשב"י