הרי י"ט כסלו היום וצריך להתוועד

תמונה של הרי י"ט כסלו היום וצריך להתוועד

מתוך נאומו בהתוועדות י"ט כסלו תשכ"ט בבוסטון נרשם בשעתו ע"י הגרי"ל שפירא ראש ה'ישיבה גדולה' במיאמי

מדורים / גדול שימושה  

קדושת התניא

תמונה של קדושת התניא

בספר 'קיצורים והערות לתניא' מכ"ק אדמו"ר הצמח-צדק, נדפסה (בעמוד קיח) רשימתו של כ"ק אדמו"ר הריי"צ, הכוללת "עניינים וסיפורים רבים המתייחסים לספר התניא", כלשונו. במדור זה העתקנו את חלקם.

 

מהותם של ישראל באספקלריית התניא

תמונה של מהותם  של ישראל באספקלריית התניא

בספר התניא, נותן אדמו"ר הזקן דרך בעבודת ה' לאור החסידות, ומורה כיצד האהבה לה' קרובה ללבו של כל יהודי • בין השורות, ניתן גם להבחין בהסתכלות עמוקה וחדשה על מהותו של עם ישראל • הבריאה נחלקת לארבעה סוגים – דומם, צומח, חי ומדבר, אולם בני-ישראל הם 'סוג חמישי' – חלק אלוקה ממעל