מאמרים נבחרים / אלול וחגי תשרי  

בחודש השביעי

תמונה של בחודש השביעי

הגאון רבי דוד חנזין זצ"ל מספר על חודש תשרי בצילו של הרבי מליובאוויטש זי"ע

מדורים / גדול שימושה  

מי יחיה ומי ימות

תמונה של מי יחיה ומי ימות

"כל הקהל, הנכם עדים שבפני ספרי התורה הקדושים אני מקבלת על עצמי בדעה צלולה ובאלה ובשבועה, שאני דבורה לאה בת שטערנא מחליפה את אבי רבי שניאור זלמן בן רבקה, שהוא ישאר בחיים" סיפור הסתלקותה של הרבנית דבורה לאה בת אדמו"ר הזקן וחינוך בנה אדמו"ר הצמח צדק על ידי אדמו"ר הזקן

 

אגרת התשובה

תמונה של אגרת התשובה

מתוך המבוא לספר החדש אגרת התשובה עם ביאורי הרבי מליובאוויטש זי"ע בהוצאת 'מעיינותיך'

 

הראש של השנה

תמונה של הראש של השנה

קטעים מיוחדים בלשונם המקורית

 

ה'סילוק' של ליל ראש־השנה

תמונה של ה'סילוק' של ליל ראש־השנה

מבואר בתורת הקבלה ובמאמרי חסידות, שהרצון והתענוג של הקב"ה להשפיל ולצמצם את עצמו ולמלוך על העולם – מסתלקים כביכול בכל ערב ראש־השנה עם חשיכה, וחוזרים למקורם. כיצד מעוררים מחדש את הרצון והתענוג במלוכה? ומהו הטעם לסילוק זה בכל שנה מחדש?

  • טען עוד...