כיצד קיבל רבינו הצמח צדק את עול ההנהגה?

תמונה של  כיצד קיבל רבינו הצמח צדק את עול ההנהגה?

פרק מחיי רבי מנחם מענדל מליובאוויטש זי"ע, בעל צמח צדק, כפי שהועלה על הכתב ע"י נכדו אדמו"ר הריי"צ

 

מטרת הבריאה ותכלית האדם הרמח"ל ובעל התניא (ב)

תמונה של מטרת הבריאה ותכלית האדם הרמח"ל ובעל התניא (ב)

הייתכנו מספר טעמים וביאורים שונים במטרת הבריאה? והאמנם כל הנחלים הולכים אל מקום אחד, או שמא יש בדבר חילוקי גישות?* חלקו השני והאחרון של המאמר שעורר הדים

 

דרך מצוותיך ארוץ כי תרחיב לבי

תמונה של דרך מצוותיך ארוץ כי תרחיב לבי

שיחה מיוחדת עם חברי מערכת המהדורה החדשה של הספר דרך מצוותיך – המבואר, מאת כ"ק אדמו"ר בעל הצמח צדק מליובאוויטש, בהוצאת מעיינותיך: הגה"ח רבי שניאור זלמן גופין, משפיע ישיבת 'תומכי תמימים' ליובאוויטש המרכזית, המשפיע הרה"ח ר' בנימין מאירי והמשפיע הרה"ח ר' אליהו קירשנבאום * על המיוחד שבחיבור דרך מצוותיך ועל הבשורה שבמהדורה המבוארת  

 

כְּאִלּוּ הוּא יָצָא מִמִּצְרַיִם

תמונה של כְּאִלּוּ הוּא יָצָא מִמִּצְרַיִם

קטעי ביאור בהגדה - מבוססים על דברי רבותינו נשיאנו

 

כתרה של תורה

תמונה של כתרה של תורה

אם גם דעת הפוטרים וגם דעת המחייבים הם "דברי אלוקים חיים" ויש לברך על לימודם ברכת התורה, מדוע חובה לנהוג במעשה בפועל כדעה שנפסקה להלכה בלבד? * כיצד ייתכן שההלכות המכונות בחז"ל "כתרה של תורה", נתפסות דווקא במעשה הגשמי הנחות? * מהו ההבדל בין הרצון העליון במצוות לחכמת התורה? * מהו כוחו המיוחד של המכריע, ומדוע הלכה כמותו? * מאמר מאלף על היחס בין כללות התורה והדעות הרבות שבה, לחלק ההלכה למעשה שבה מאמר שני בסדרה, מתוך חיבור מיוחד העוסק בעניינה של תורה על־פי חסידות

  • טען עוד...