מאמרים נבחרים / חג השבועות  

"חסידים הראשונים"

תמונה של "חסידים הראשונים"

אחד החידושים המפורסמים ביותר של אדמו"ר הזקן בהלכות תלמוד תורה הוא חילוק מצוות תלמוד תורה לשתיים: מצוות לימוד התורה – "והגית" ומצוות ידיעת התורה. לחילוק זה השלכות הלכתיות רבות והדברים מבוארים באריכות בשו"ע הרב הלכות תלמוד תורה פרק ג' ובקונטרס אחרון. במאמר הקצר והנפלא שלפנינו, מבאר אדמו"ר הזקן על יסוד חילוק הנ"ל את דברי הגמרא בעניין תפילתן של חסידים הראשונים ט' שעות ביום ואת דברי האריז"ל בעניין "דביקות" המועילה לנפש יותר מהלימוד. הדגשנו כמה 'משפטי מפתח' בכדי להקל על הלומד.

מאמרים נבחרים / חג השבועות  

הקדמת נעשה לנשמע

תמונה של הקדמת נעשה לנשמע

מכתב מהרבי מליובאוויטש זי"ע לבן ישיבה

מדורים / גדול שימושה  

איה האדם שבך

תמונה של איה האדם שבך

מכתב מאדמו"ר הריי"ץ ליהודי שעמל בתורה בצעירותו ופנה לעסקים ללא הקפדה על קביעות עיתים ללימוד קטעים שנכתבו במקור באידיש תורגמו כאן ללשון הקודש

מאמרים נבחרים / חג השבועות  

החידוש המהפכני שנתחולל במתן-התורה

תמונה של החידוש המהפכני שנתחולל במתן-התורה

תורה ומצוות ועבודת הבורא היו גם קודם מתן-התורה על הר-סיני, וחז"ל אומרים שהאבות למדו תורה וקיימו את כל התורה כולה * מה נתחדש אפוא במעמד הר-סיני? * האמת היא שהתורה והמצוות שניתנו בהר-סיני שונות במהותן מהתורה והמצוות שהיו קודם לכן * החידוש הוא בשני הקטבים – מאיפה הציווי נובע ועד היכן הוא מגיע הרב יואל כהן

  • טען עוד...