מדורים / ניתי ספר וניחזי  

קונטרס עץ החיים

תמונה של קונטרס עץ החיים

מכ"ק אדמו"ר רבי שלום דובער מליובאוויטש נ"ע

מדורים / ניתי ספר וניחזי  

ביאורי הזוהר

תמונה של ביאורי הזוהר

בנוסף למאמרי החסידות שאמר אדמו"ר הזקן בפני הציבור, היה אומר באופן פרטי לבניו דרושי חסידות מעמיקים, וברובם היו אלו עיונים בספר הזוהר • דרושים אלו נערכו, כל אחד לפי סגנונו, על ידי אדמו"ר האמצעי ואדמו"ר הצמח צדק, שהוסיפו בתוכם גם ביאורים והערות משלהם בעת העלאת הדברים על הכתב • סקירה