מדורים / גדול שימושה  

היצר הרע מנסה לרמות

תמונה של היצר הרע מנסה לרמות

סיפרה הרבנית רבקה אשת אדמו"ר המהר"ש: פעם שמעתי מאת כ"ק חותני אדמו"ר (ה'צמח צדק'),  בליל א' דפסח בעת עריכת הסדר , שאמר בזה הלשון -"'מצווה עלינו לספר ביציאת מצרים', בסיפור של יציאת מצרים נעשית יציאת מצרים, אפילו כולנו חכמים, כולנו נבונים וכולנו יודעים את התורה, 'חב"דניק' מושלם ("א גאנצער חב"ד'ניק"), הרי מצווה עלינו לספר, צריך לספר סיפור חסידי, עם הסיפור עצמו יוצאים ממצרים." כבר אתמחי גברא רבא הוא ניהו הנפש הבהמית, על-פי החלטת הגמרא, כי אומן גדול הוא ומופלא, ועיקר חכמתו אשר בא לכל אחד ואחד לפי מהות מעלתו, שנותיו, מעמדו ומצבו, כפי אשר כל אחד יודע בעצמו, בדברים של טעם מועצות חכמה ודעת, שאין מה להשיב לו, וסוף דבר העגלה בביצה עומדת, וכוח אין להסיעה מהרפש.

 

סעודת משיח

תמונה של סעודת משיח

שביעי של פסח

מאמרים נבחרים / חג הפסח  

להתענג ב"סדר"

תמונה של להתענג ב"סדר"

תיאור ערב פסח וליל הסדר אצל הרבי הרש"ב על ידי בנו הרבי הריי"ץ

 

אחד חכם ואחד רשע

תמונה של אחד חכם ואחד רשע

הפצת יהדות – הלכה למעשה מדברי הרבי זי"ע

מאמרים נבחרים / חג הפסח  

על אכילת מצה

תמונה של על אכילת מצה

ברוב ימות השנה אוכלים אנו לחם, המסמל את תנועת ההתקדמות אל תוך העולם - התפתחות ומורכבות. התנועה ההפוכה - אכילת המצה - מבטאת את היכולת שלנו לחזור מהעולם המסובך אל המקום הפשוט. אנחנו חוזרים אל נקודת ההתחלה, כדי לבנות מחדש את היחסים הראשוניים.

מאמרים נבחרים / חג הפסח  

לצאת מהמיצרים בפסח

תמונה של לצאת מהמיצרים בפסח

על פי "דרך מצוותיך" לצמח-צדק מצוות חצץ ומצה

  • טען עוד...