מאמרים נבחרים / אלול וחגי תשרי  

בחודש השביעי

תמונה של בחודש השביעי

הגאון רבי דוד חנזין זצ"ל מספר על חודש תשרי בצילו של הרבי מליובאוויטש זי"ע

 

"הקהל" בזמן הזה

תמונה של "הקהל" בזמן הזה

בזמן שבית המקדש היה קיים, היו מקהילים במוצאי השמיטה את כל היהודים, "הקהל את העם האנשים והנשים והטף", בבית המקדש, והמלך היה קורא באוזניהם פרשיות מן התורה, כדי לזרזם במצוות ולחזק ידיהם יותר "ליראה את השם"

 

סוד קדושת הסוכה

תמונה של סוד קדושת הסוכה

בהלכה נקבע שלסוכה יש קדושה מיוחדת: “קדושת הגוף" - זאת למרות שהיא תשמיש-מצווה ולא תשמיש-קדושה • כיצד מתקדשים על ידי המצוות? מדוע נקבע חג-הסוכות מיד לאחר יום כיפור? • סוד קדושתה של הסוכה - על פי מאמריהם של אדמו"ר הזקן ואדמו"ר הצמח צדק

מאמרים נבחרים / יפוצו מעיינותך  

מועדי תשרי

תמונה של מועדי תשרי

עבודת היום של ראש השנה היא הכתרת ה', על ידי קבלת עול-מלכות-שמים בצורה עמוקה ופנימית • יום כיפור מגיע אחרי הניקיון היסודי של עשרת-ימי-תשובה, ובו כולנו נטהרים על ידי הגילוי האלוקי: "לפני ה' תטהרו" • בחג הסוכות כל מה שהיה מכוסה בימים הנוראים, פורץ ויוצא החוצה. שברון הלב והיראה הפנימית של הימים הנוראים הם המנוע של שמחת סוכות • נקודות יסודיות במועדי תשרי באור תורת חב"ד