מדורים / גדול שימושה  

סיפורים מיוחדים ומקוריים מחיי מורינו כ"ק רבי ישראל בעל שם טוב

תמונה של סיפורים מיוחדים ומקוריים מחיי מורינו כ"ק רבי ישראל בעל שם טוב

סיפורים מיוחדים ומקוריים מחיי מורינו כ"ק רבי ישראל בעל שם טוב מייסד החסידות אמרו לו: האיך אין אתה ירא ליכנס כאן? אמר אין אני ירא משום דבר כי אם מהקב"ה עצמו. אמרו לו: אינגעלע ועסטו מודה זיין אז עזב הוי' את הארץ [ = ילד, תודה שעזב ה' את הארץ], צעק: יתפרדו כל פועלי און, ונתבטלו כלא היו רשימת אדמו"ר הריי"צ מליובאוויטש בשם אדמו"ר הזקן

 

מהותם של ישראל באספקלריית התניא

תמונה של מהותם  של ישראל באספקלריית התניא

בספר התניא, נותן אדמו"ר הזקן דרך בעבודת ה' לאור החסידות, ומורה כיצד האהבה לה' קרובה ללבו של כל יהודי • בין השורות, ניתן גם להבחין בהסתכלות עמוקה וחדשה על מהותו של עם ישראל • הבריאה נחלקת לארבעה סוגים – דומם, צומח, חי ומדבר, אולם בני-ישראל הם 'סוג חמישי' – חלק אלוקה ממעל

 

אהבת ישראל

תמונה של אהבת ישראל

ההבדל בין אהבת אדם לחבירו לאהבת עצמו הוא מהותי – זהו סוג אחר של אהבה. אם-כן כיצד דורשת התורה "ואהבת לרעך כמוך"? • מה מיוחד במצוות אהבת ישראל שדווקא עליה נאמר "זוהי כל התורה כולה"? • כיצד צריך להיות היחס ליהודי שחטא ועבר את הדרך? • מבט פנימי על תוכנה של מצוות אהבת ישראל

מדורים / גדול שימושה  

היצר הרע מנסה לרמות

תמונה של היצר הרע מנסה לרמות

סיפרה הרבנית רבקה אשת אדמו"ר המהר"ש: פעם שמעתי מאת כ"ק חותני אדמו"ר (ה'צמח צדק'),  בליל א' דפסח בעת עריכת הסדר , שאמר בזה הלשון -"'מצווה עלינו לספר ביציאת מצרים', בסיפור של יציאת מצרים נעשית יציאת מצרים, אפילו כולנו חכמים, כולנו נבונים וכולנו יודעים את התורה, 'חב"דניק' מושלם ("א גאנצער חב"ד'ניק"), הרי מצווה עלינו לספר, צריך לספר סיפור חסידי, עם הסיפור עצמו יוצאים ממצרים." כבר אתמחי גברא רבא הוא ניהו הנפש הבהמית, על-פי החלטת הגמרא, כי אומן גדול הוא ומופלא, ועיקר חכמתו אשר בא לכל אחד ואחד לפי מהות מעלתו, שנותיו, מעמדו ומצבו, כפי אשר כל אחד יודע בעצמו, בדברים של טעם מועצות חכמה ודעת, שאין מה להשיב לו, וסוף דבר העגלה בביצה עומדת, וכוח אין להסיעה מהרפש.

 

ל"ג בעומר וילדי ישראל

תמונה של ל"ג בעומר וילדי ישראל

מכתב מהרבי זי"ע לילדי ישראל

 

ההתקשרות לרבי זצ"ל

תמונה של ההתקשרות לרבי זצ"ל

ראיון מקיף ומעמיק עם ה"חוזר" הרב יואל כהן בלב עולם החסידות שיסד הבעש"ט, עומדת ההתקשרות של החסידים לצדיקים • מדוע מושג זה הוא כה חשוב ומרכזי, וכיצד הוא קשור להתגלותה ולחידושה של תורת החסידות? • האם עיקרון זה אינו סותר לדברי הרמב"ם שלא לפנות ל"ממוצע"? • מהי משמעות ההתקשרות אל הרבי זצ"ל אחרי הסתלקותו? • וגם: מהי הסיבה שהרבי דיבר כל כך הרבה על ביאת המשיח? בג' תמוז הקרוב ימלאו עשרים שנה להסתלקות הרבי זי"ע. בקשר עם יום זה, חרגנו מהמסגרת הרגילה, וביקשנו מהרב יואל כהן שליט"א להתייחס לשאלות העומדות על הפרק. הנושא העיקרי שביקשנו להתמקד בו הוא - סוגיית ההתקשרות לרבי. בנושא זה יש שני חלקים חשובים שדורשים הסברה והארה: בראש ובראשונה, עצם המושג של ההתקשרות לרבי - מה עניינו ולשם מה נועד. ובנוסף, וזו השאלה שמתבקשת במיוחד בהקשר הנוכחי - מהי משמעות ההתקשרות אל הרבי לאחר הסתלקותו.

  • טען עוד...