אתה הראת לדעת

תמונה של אתה הראת לדעת

חג שמחת תורה אצל הרבי היה שילוב של שתי תנועות קוטביות: מצד אחד שפע של דברי תורה עמוקים ביותר ושיאים מחשבתיים, ומצד שני שמחה וריקודים סוערים • למה מקדימים להקפות אמירת פסוקים? מה הקשר בין שמחת תורה לתקיעת שופר של ראש השנה? ומדוע בעצם עבודת השמחה היא עבודה לא כזאת פשוטה... • שמחת תורה באורו של הרבי זי"ע

 

מהי העבודה הרוחנית של חג הסוכות?

תמונה של מהי העבודה הרוחנית של חג הסוכות?

מנחם מענדל ברונפמן משוחח עם הגאון הרב יוסף צבי סגל, ראש בית המדרש להוראה ולדיינות "צמח צדק" שבירושלים העתיקה ת"ו

 

"הקהל" בזמן הזה

תמונה של "הקהל" בזמן הזה

בזמן שבית המקדש היה קיים, היו מקהילים במוצאי השמיטה את כל היהודים, "הקהל את העם האנשים והנשים והטף", בבית המקדש, והמלך היה קורא באוזניהם פרשיות מן התורה, כדי לזרזם במצוות ולחזק ידיהם יותר "ליראה את השם"

 

תוכן פנימי בענייני מצוות סוכה והקהל

תמונה של תוכן פנימי בענייני  מצוות סוכה והקהל

כשעוד היה נחבא אל הכלים, המצניע את גדולתו הכבירה בכל חלקי התורה, היה מתוועד הרבי בהוראת חמיו פעם בשנה עם תלמידי הישיבה. מעמדים אלו היו נביעה תורנית אדירה ללא הפסקה • ברשימותיו האישיות כתב הרבי לעצמו ראשי פרקים מאשר דיבר באותן הזדמנויות • דלינו מהן כמה פנינים לחג הסוכות, שנכתבו בסגנון המיוחד של הביאורים שאפיינו את חידושי תורתו באותו הזמן

 

ושאבתם מים בששון

תמונה של ושאבתם מים בששון

מדוע "מי שלא ראה שמחת בית השואבה לא ראה שמחה מימיו"? מהו ההבדל בין ניסוך היין לבין ניסוך המים, ומהי משמעותם בעבודתו האישית של כל יהודי? מהי בכלל שמחה וכיצד היא מתגלה? % במה כפרו הצדוקים וכיצד שוללים את טעותם לחלוטין? %