מדורים / גדול שימושה  

"נשמה חדשה"

תמונה של "נשמה חדשה"

עובדות מרתקות מתקופת הולדתו של אדמו"ר הזקן מאוצר שיחותיו של אדמו"ר הריי"צ - לרגל יום ההולדת ח"י אלול -

מדורים / גדול שימושה  

ל"ג בעומר במחיצת אדמו"ר הצמח צדק

תמונה של  ל"ג בעומר במחיצת אדמו"ר הצמח צדק

מרשימותיו של אדמו"ר הריי"צ, המתאר מה ששמע מזקני החסידים על חגיגת ל"ג בעומר אצל חסידי הצמח צדק

מדורים / גדול שימושה  

"נמצאים כבר עמוק בתוך אלול..."

תמונה של "נמצאים כבר עמוק בתוך אלול..."

כיצד גרם אדמו"ר האמצעי בהיותו ילד כבן חמש להתעוררות עצומה בקרב חסידי אביו, אדמו"ר הזקן? • סיפור מאת אדמו"ר הריי"צ עם ביאור מאת הרבי

מדורים / גדול שימושה  

"ראיתי את אור התורה"

תמונה של "ראיתי את אור התורה"

הסיפורים שלפנינו, פותחים צוהר לעולמו של החסיד ר' אייזיק מהומיל, וצוהר לראשיתה של חב"ד • אמונה עזה בבִּלבַדִיוּת האלוקית ו'התבטלות' חסידית, ביחד עם חריפות המחשבה ועומק ההשגה

מדורים / שו"ת  

"לקשר נפשו לה'" או "להוסיף לקח ופלפול"?

תמונה של "לקשר נפשו לה'"  או "להוסיף לקח ופלפול"?

בין התניא ל"נפש החיים" הרב יהודה כהן, כולל חיבת אליהו, ירושלים

  • טען עוד...